en-USro-RO

Prin lansarea serviciului de depunere a cererilor online, Inspectoratul General pentru Imigrări oferă aplicanţilor, posibilitatea de face dovada îndeplinirii condiţiilor legale prin încărcarea online a documentelor justificative, înainte de prezentarea la ghişeul de lucru cu publicul. Prin această metodă de lucru, Inspectoratul General pentru Imigrări, urmăreste scurtarea timpului de aşteptare în faţa ghişeului şi eficientizarea procesului de preluare a cererilor.


Transmiterea online a cererii și a documentelor necesare nu reprezintă depunerea documentelor, în sensul O.U.G. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Termenul legal de soluționare a cererii curge de la data prezentării la ghișeu în scopul înregistrării cererii și preluării datelor biometrice.

Cu ocazia înregistrării cererii și depunerii documentelor la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări, în funcție de situația dumneavoastră specifică, este posibil să fie solicitate documente suplimentare față de cele transmise online.

Transmiterea altor documente decât cele menționate expres în lista specifică a tipului de cerere selecționat, va duce la anularea cererii trasmise online.

Persoanele al căror drept de ședere expiră în cel mult 30 de zile de la data trasmiterii online a cererii de prelungire a dreptului de ședere, sunt obligate să se prezinte la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări înainte de expirarea acestui termen.